menu dblex
4ange
lysa
6pålysa
stadga
utlysa
utropa
7meddela
påbjuda
upplysa
utfärda
8eklatera
framsäga
förklara
förkunna
kungöras
9annonsera
dekretera
notifiera
publicera
10bekantgöra
föreskriva
proklamera
promulgera
underrätta
utbasunera
11förständiga
tillkännage
13offentliggöra
tillkännagiva