menu dblex
3bry
nöd
oro
4kors
omak
sorg
sten
5bävan
börda
6bestyr
besvär
omsorg
sattyg
7bryderi
farhåga
fruktan
omtanke
plikter
problem
trassel
ängslan
8huvudbry
omsorger
9huvudvärk
stötesten
svårighet
tråkighet
vedermöda
10bedrövelse
förargelse
11svårigheter
tråkigheter
12besvärlighet
förarglighet
14besvärligheter