menu dblex
3sur
4akut
kärv
mörk
noga
snäv
svår
5amper
skarp
vaken
6bister
farlig
gnatig
grinig
kinkig
kräsen
pinsam
prekär
sträng
syrlig
vådlig
7brydsam
grätten
kitslig
negativ
vägande
8missnöjd
nosgrann
polemisk
prövande
riskabel
skeptisk
9allvarlig
avgörande
bedömande
betänklig
grannlaga
grannsynt
häcklande
nogräknad
riskfylld
spännande
tadelsjuk
ödesdiger
10granntyckt
granskande
livsfarlig
misstrogen
värderande
överhettad
11krisbetonad
missbelåten
olycksdiger
rannsakande
tillspetsad
12analyserande
kritiklysten
kulminerande
undersökande
uppskattande
vetenskaplig
13olycksbådande
oppositionell