menu dblex
3dån
4bang
brak
ruin
5krock
smäll
6buller
dunder
olycka
skräll
7cession
debacle
kollaps
konkurs
8bankrutt
brakande
9katastrof
kollision
störtning
10urspårning
11likvidation
sammanbrott
12fallissemang
14sammanstötning