menu dblex
4tima
vara
5göras
hända
komma
6tillgå
vidtas
7förlöpa
passera
utföras
8försiggå
inträffa
9förefalla
förekomma
företagas
10vederfaras
11verkställas
12förverkligas