menu dblex
2
5finna
hitta
klara
6erövra
glömma
smälta
träffa
7hemsöka
passera
8förvärva
uppdriva
överleva
9acceptera
uppbringa
uppsnappa
överfalla
överraska
övervinna
10assimilera
överskrida