menu dblex
5grupp
massa
6allmän
byalag
samlad
7samling
8gemensam
generell
samfälld
9gemenskap
samfällig
10kollektivt
12samfällighet
14sammanfattande
15arbetsgemenskap
jordbrukskoloni
17kollektivjordbruk