menu dblex
4sätt
5grepp
konst
manér
metod
rutin
6faktur
taktik
7förmåga
handlag
mekanik
8hantverk
procedur
9färdighet
konstlära
teknologi
10förfarande
11skicklighet
14förfaringssätt
ingenjörskonst
konstfärdighet
16handaskicklighet
17tillvägagångssätt
18ingenjörsvetenskap