menu dblex
4frid
lösa
reda
visa
5klara
logik
6belysa
påvisa
renhet
utreda
7klarera
upplysa
8enkelhet
förklara
redogöra
redovisa
utveckla
öppenhet
9belysning
klarlägga
orientera
serenitet
10framställa
förtydliga
konfirmera
tydliggöra
11åskådlighet
14tillrättalägga
överskådlighet
15förståndsskärpa
genomskinlighet