menu dblex
4aura
6nimbus
8nådegåva
10framtoning
strålglans
11utstrålning
12personlighet