menu dblex
6prägla
teckna
7skildra
stämpla
utmärka
8beskriva
bestämma
beteckna
9definiera
10etikettera
11känneteckna
13karaktärisera