menu dblex
2ny
3död
5ledig
6fräsch
7oanvänd
obrukad
8onyttjad
10outnyttjad
11odisponerad