menu dblex
3egg
fas
kam
led
ram
ren
udd
4bryn
bräm
bård
fals
fåll
hals
håll
hörn
karm
krön
lagg
list
nejd
rand
rygg
sarg
sida
stad
vall
ända
5brant
brink
brädd
flank
fläns
galon
gräns
krage
krans
läger
skalk
skärm
slant
slänt
snitt
spets
trakt
6brätte
flygel
kanten
skorpa
strand
sträng
utkant
vinkel
vägren
7linning
skoning
tröskel
vägkant
8marginal
periferi
riktning
scharner
stadkant
utsprång
9kantlinje
sjöstrand
skogsbryn
sluttning
ytterkant
10gränslinje
hattbrätte
infattning