menu dblex
4bara
helt
idel
5blott
enkom
ensam
redan
6endast
lutter
odelat
8allenast
oblandat
11genomgående
uteslutande