menu dblex
2yr
5pilsk
yster
6livlig
lysten
7erotisk
faunisk
sinnlig
8brunstig
uppeggad
uppspelt
9upphetsad
10kättjefull
12kärlekskrank