menu dblex
6global
7mondial
10universell
11kontinental
överstatlig
13kosmopolitisk
mellanfolklig
mellanstatlig
övernationell
14multinationell
supranationell
16världsomfattande