menu dblex
3idé
4halt
rymd
ämne
5andel
kärna
massa
stoff
summa
volym
6mening
tankar
7materia
8handling
innebörd
kontenta
register
substans
9betydelse
innanmäte
rymlighet
tankegång
uppgifter
10ingrediens
11konnotation
meddelanden
ordalydelse
procenthalt
15händelseförlopp
20innehållsförteckning
innehållsredogörelse