menu dblex
4fast
rask
5djärv
rådig
säker
6burdus
direkt
7bestämd
burdust
rådsnar
8frejdigt
ogenerat
9behjärtad
beslutsam
deciderad
frimodigt
oförvägen
snarrådig
10tilltagsen
11målmedveten
sammanbiten