menu dblex
6berömd
7celeber
frejdad
lysande
märklig
ryktbar
10namnkunnig
11framstående