menu dblex
illuster
adjektiv
framstående
lysande
frejdad
celeber
berömd
namnkunnig
ryktbar
märklig

Alla synonymer går att klicka på.