menu dblex
5denna
denne
samma
6avsedd
7aktuell
bemälda
bemälde
10respektive
11förevarande
vederbörlig
12föreliggande
vederbörande
14ifrågakommande