menu dblex
3art
4drag
mani
vana
vurm
7egenart
särdrag
8egenskap
särmärke
9bisarreri
10benägenhet
företeelse
11kännetecken
specialitet
underlighet
12originalitet
singularitet
13egendomlighet
excentricitet
14besynnerlighet