menu dblex
6raseri
8överilat
9förhastad
förhastat
oöverlagt
10överilning
11desperation