menu dblex
3ren
4sund
5frisk
6renlig
7sanitär
8hälsosam
smittfri
9bacillfri
11antiseptisk
14hälsofrämjande