menu dblex
5hacka
hicka
mucka
mumla
prata
6harkla
knacka
knysta
krämta
muttra
7krångla
10förkylning
11expektorera