menu dblex
hosta
substantiv
förkylning
hosta
verb
harkla
harskla sig
krämta
harkla sig
expektorera
ha kvarkan
muttra
knysta
mucka
mumla
hacka
knacka
gå ojämnt
krångla
gå knyckigt

Alla synonymer går att klicka på.