menu dblex
4svag
5borta
6redlös
rådlös
ställd
tafatt
7maktlös
rådvill
värnlös
8stackars
9främmande
opraktisk
vanmäktig
10bortkommen
handfallen
strandsatt
vingbruten
vingklippt
11blottställd
försvarslös
12räddningslös