menu dblex
2
3hud
4ernå
film
orka
skal
5hylle
hölje
kunna
mäkta
skikt
skinn
slöja
uppnå
7membran
omhölje
8upphinna
ytterhud
överdrag
9beklädnad
fullborda
10beläggning
fortskrida
plastfolie
11anstrykning
14tillryggalägga