menu dblex
3gud
man
4chef
karl
kaxe
5gemål
gubbe
ägare
6furste
herrar
herren
Jehova
junker
ledare
regent
tyrann
7gynnare
Kristus
munsjör
mästare
segrare
storman
suverän
8herreman
herrskap
husbonde
husfader
härskare
kavaljer
mästaren
potentat
ungherre
9besegrare
gentleman
godsherre
styresman
världsman
överherre
10aristokrat
behärskare
betvingare
maktägande
mansperson
segerherre
överordnad
11makthavande
12arbetsgivare
familjefader
ståndsperson
överklassare
13bordskavaljer
grandseigneur