menu dblex
4husa
piga
5hjälp
köksa
subba
6flicka
7jungfru
tjänare
8barnvakt
hemhjälp
kokerska
9städerska
10husjungfru
praktikant
tjänarinna
11hembiträden
tjänsteande
12husassistent
hushållerska
tillochfråna
13barnsköterska
kammarjungfru
tjänsteflicka
18husföreståndarinna