menu dblex
5aning
fnask
fåtal
grand
nolla
nyans
skräp
stump
6droppe
lappri
småsak
strunt
7bråkdel
lekverk
munsbit
ringhet
8bagatell
intighet
nullitet
petitess
9ingenting
struntsak
10medelmåtta
11grynvälling
spottstyver
trivialitet
14obetydligheter