menu dblex
3köp
4låda
shop
5affär
butik
inköp
6trafik
7affärer
handeln
kommers
köpslut
leverne
marknad
rörelse
8geschäft
9köpenskap
10avsättning
omsättning
varuutbyte
verksamhet
11försäljning
13affärsföretag
14handelsföretag
16affärsverksamhet
17affärstransaktion