menu dblex
3sal
4aula
5basar
foajé
lobby
6farstu
förmak
förrum
loggia
portik
tambur
7festsal
förhall
galleri
kapprum
pergola
8förstuga
praktsal
saluhall
torghall
vestibul
10bankettsal
11samlingssal
12fabrikslokal
gästabudssal
15utställningssal
17utställningslokal