menu dblex
3hak
klo
lås
men
4aber
hasp
krok
5brist
bygel
grepp
hyska
häkta
hälla
märla
spärr
6cedilj
fibula
hinder
krampa
vinkel
7hulling
klammer
nackdel
8gångjärn
motighet
9olägenhet
stötesten
svårighet
10invändning
11vansklighet
12betänklighet
inskränkning