menu dblex
3hus
mat
4bord
fest
föda
5piano
6klaver
måltid
7matbord
pianino
8festbord
klavecin
spisning
9klavikord
10festmåltid
11taffelpiano
13gästabudsbord
16klaverinstrument