menu dblex
3mod
pli
4anda
gång
håll
sits
stil
sätt
5fason
figur
later
skick
snits
snitt
stuns
åsikt
6policy
stadga
statur
7attityd
fasthet
gestalt
habitus
resning
ryggrad
styrsel
styvhet
åsikter
8beteende
karaktär
styrning
9stadighet
ställning
tänkesätt
värdighet
10konsekvens
stilprägel
ståndpunkt
uppförande
11inställning
orientering
uppträdande
14sammanhållning
15kroppsställning
16karaktärsfasthet