menu dblex
3ena
5binda
hålla
6förena
samsas
8samverka
9sällskapa
uppehålla
11sammanbinda
12upprätthålla