menu dblex
3led
ort
tag
4halt
hugg
hörn
kant
kosa
ledd
sida
ända
5front
fäste
grepp
läger
stick
stopp
styng
trakt
6anhalt
smärta
stilla
ställe
7avstånd
distans
styrsel
8hållning
riktning
räckhåll
styrning
tillhåll
9hållplats
mjälthugg
skotthåll
skottvidd
vägstycke
10gästgiveri
rastställe
skjutshåll
viloställe
vägsträcka
11vistelseort
väderstreck
13gästgivargård
skjutsstation