menu dblex
5tanke
6omdöme
7grubbel
klokhet
vägande
9begrundan
beräkning
besinning
fundering
reflexion
10besinnande
betänkande
meditation
11begrundande
betraktelse
funderingar
övervägande
12betänksamhet
försiktighet
omtänksamhet
tankeförmåga
överläggning
13eftersinnande
förtänksamhet
15eftertänksamhet
17reflexionsförmåga