menu dblex
3arg
het
4akut
ball
djup
hård
kort
rask
svår
tvär
vild
vred
5amper
bitsk
brysk
eldig
ivrig
omild
rivig
skarp
snabb
stark
strid
6abrupt
bitter
bråkig
burdus
hastig
hetsig
ilsken
livlig
otålig
retlig
7argsint
kraftig
obändig
ohejdad
rasande
spejsad
stormig
våldsam
8eldfängd
energisk
explosiv
gallsjuk
glödande
intensiv
kolerisk
otrevlig
plötslig
svidande
ursinnig
överilad
9aggressiv
brinnande
frenetisk
hetlevrad
lättretad
oövervägd
stormande
svårartad
10feberaktig
förbittrad
obehärskad
oförmedlad
11apoplektisk
lidelsefull
obalanserad
passionerad
snarstucken
uppbrusande
14genomträngande
15explosionsartad
16temperamentsfull