menu dblex
2ta
3slå
sno
4håva
nypa
röra
taga
5fatta
fånga
haffa
hampa
hugga
hålla
häkta
hämta
knipa
nappa
norpa
rycka
skaka
snyta
tjusa
6anamma
betaga
beveka
erövra
fastta
gripas
stilla
7angripa
anhålla
ertappa
fängsla
hänföra
infånga
inverka
påverka
uppröra
8bergtaga
beslagta
fasttaga
uppfånga
9arrestera
fasthålla
genombäva
uppbringa
uppsnappa
10intressera
överrumpla
11tillfångata
överväldiga