menu dblex
3don
4form
grej
plan
6beslut
doning
layout
manick
matare
system
åtgärd
7anstalt
apparat
ordning
8institut
mackapär
mekanism
ordnande
9anvisning
placering
skickelse
ställning
10fördelning
gruppering
inrättning
11anordningar
arrangemang
bestämmelse
disposition
komposition
utanordning
12förberedelse
installation
konstruktion
organisation
uppställning
13tillställning
14sammansättning