menu dblex
3råd
tyg
4gods
ämne
5massa
medel
stoff
virke
6belägg
medium
råvara
råämne
7materia
8resurser
substans
underlag
9excerpter
samlingar
tillbehör
uppgifter
10hjälpmedel
råmaterial
11hjälpkällor
råprodukter
12anteckningar
14arbetsunderlag