menu dblex
3gno
4bona
feja
fila
nöta
riva
älta
5gnaga
knåda
putsa
skava
skura
snåla
spara
torka
6blanka
borsta
glätta
gnugga
inolja
polera
skrapa
skubba
stryka
7avtorka
ingnida
knussla
massera
rengöra
skrubba
8bestryka
frottera
rentorka