menu dblex
3öva
4dana
lära
5bilda
hyfsa
skola
träna
tukta
vårda
6fostra
7påverka
uppamma
uppföda
utbilda
vägleda
8dressera
handleda
9kultivera
undervisa
10civilisera
12disciplinera
indoktrinera