menu dblex
4åpen
5fiken
närig
6gamlik
lysten
sniken
väldig
7glupskt
hungrig
ohejdad
våldsam
8glupande
matfrisk
ofantlig
omåttlig
omättlig
rovgirig
9frossande
rovlysten
strykande
uthungrad
10obehärskad
11gluphungrig
12gargantuansk