menu dblex
3död
grå
4matt
5däven
oklar
6dunkel
7anlupen
grumlig
8obemärkt
9alldaglig
vardaglig