menu dblex
3fas
4bild
drag
form
hamn
kött
roll
sätt
växt
5fason
figur
kropp
skick
skinn
väsen
yttre
6beläte
daning
person
prägel
statur
7habitus
resning
skapnad
skepnad
upplaga
varelse
8bildning
hållning
karaktär
liknelse
skapelse
skepelse
struktur
utseende
9habituell
personage
skickelse
10apparition
företeelse
12personlighet
13kroppsbyggnad