menu dblex
4vika
5avstå
jämka
vekna
6minska
sjunka
släppa
svikta
7lindras
slappas