menu dblex
4mörk
6dunkel
gåtlik
hemlig
magisk
obskyr
ockult
trolsk
7brydsam
mystisk
outredd
8kryptisk
mystifik
ofattbar
ofattlig
sfinxlik
tvetydig
underlig
9mysteriös
mångtydig
10enigmatisk
märkvärdig
obegriplig
sfinxartad
11oförhindrad
oförklarlig
oförståelig
outgrundlig
12förblommerad
förbryllande
orakelmässig
problematisk
13outrannsaklig
14hemlighetsfull
svårförklarlig